บันทึก

บันทึกไว้สักนิด สมัยเรียนป.โท การ discuss topic ต่างๆ กับเพื่อนร่วม class ผ่านทาง web board ของรุ่น การ sync งาน case study (week ละ 1-2 … More

ซันเดย์ รีดดิ้ง ก่อนหมดเดือน7

เช้าวันอาทิตย์ ขณะนั่งอ่านหนังสือของ นิ้วกลม คิดไปว่า… การอ่านหนังสือท่ามกลางแสงต่างๆ ให้อารมณ์แตกต่างกันได้มากมาย แสงหลอดนีออน แสงหลอดไฟกลม แสงจากโคมไฟ แสงอาทิตย์ หรือแสงอาทิตย์ในเวลาที่ต่างไป แสงอาทิตย์ที่ผ่านม่านหรือมู่ลี่แบบต่างๆ แสงเป็นปริศนาเสมอ ยิ่งนับตั้งแต่ฟิสิกส์สนใจโฟตอน แสงเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่ถกว่าแสงเป็นคลื่นหรืออนุภาค หรือสองจิตสองใจด้วยทฤษฎีทวิภาค แต่แสงมีผลต่ออารมณ์ของเราเสมอ สำหรับคนที่รักหนังสือ การลองอ่านหนังสือในเวลาต่างๆ … More