พบ

ความสุขอยู่กับเราไม่นาน ความทุกข์ก็เช่นกัน

แต่ความสุขไหลผ่านเอื่อยๆ ซ้ำไปซ้ำมา ต่อเนื่อง ทุกขณะที่เราอยู่กับครอบครัว อยู่กะลูก
นอนนิ่งๆ เฝ้าดูลูกแต่ละคนทำกิจกรรมของตนเองไป
มีสาระก็ดี ไม่มีสาระก็ดี ซนก็ดี เลอะเทอะก็ดี

การใช้ชีวิตครอบครัว มีค่าครองชีพเป็นต้นทุนที่ต้องจ่าย

การใช้ชีวิตกับครอบครัวในวันหยุด การหนีออกไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนอกเมือง ในป่า ริมทะเล หากรู้จักใช้ชีวิต จะพบว่าค่าใช่จ่ายถูกกว่าการใช้ชีวิตครอบครัวในวันหยุดบนห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเมือง
นี่ยังไม่นับประสบการณ์ชีวิตที่เทียบกันได้ยาก
และ ชีวิต ก็คือการเดินทางด้วยเช่นกัน

การมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆ เป็นความสำเร็จในชีวิตจากการตั้งใจ ขยันทำงาน
แต่แล้ว ตำแหน่งหัวโขนเหล่านั้น ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบ กับความสนุกในการทำงานเลย

ความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามมาพร้อมๆ กับตำแหน่ง เป็นรายละเอียดที่ขึ้นอยู่กับความเคารพในตัวเองมากกว่า

บางทียิ่งมีตำแหน่ง ก็ยิ่งดูเหมือนความอิสระก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ
และความมีอิสระ เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ชีวิตสนุกกับการทำงาน

เงินทองเป็นเรื่องจำเป็น
ใช้ซื้อความสุขได้จริงบ้าง แต่ก็อยู่ได้ไม่นานนัก
ยิ่งมาก ยิ่งผูกมัด ทำให้ปล่อยว่างได้ยากขึ้นตามจำนวนเงินทองที่มากขึ้น

สิ่งที่พบแล้ว เข้าใจแล้ว
รู้แล้วว่าจะเป็นอิสระได้อย่างไร

แต่คิดแล้ว คิดได้ ยังคงง่ายกว่าทำได้ เสมอ
แต่จะทำได้ ก็ต้องเริ่มจาก เริ่มต้นลงมือทำก้าวแรกเสมอ และก้าวแรกก็ยังคงยากที่สุดเสมอ เช่นกัน

image

Advertisements