พบ

ความสุขอยู่กับเราไม่นาน ความทุกข์ก็เช่นกัน แต่ความสุขไหลผ่านเอื่อยๆ ซ้ำไปซ้ำมา ต่อเนื่อง ทุกขณะที่เราอยู่กับครอบครัว อยู่กะลูก นอนนิ่งๆ เฝ้าดูลูกแต่ละคนทำกิจกรรมของตนเองไป มีสาระก็ดี ไม่มีสาระก็ดี ซนก็ดี เลอะเทอะก็ดี การใช้ชีวิตครอบครัว มีค่าครองชีพเป็นต้นทุนที่ต้องจ่าย การใช้ชีวิตกับครอบครัวในวันหยุด การหนีออกไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนอกเมือง ในป่า ริมทะเล หากรู้จักใช้ชีวิต … More