หนังสือ again

ต้องได้อ่านหนังสือมามากพอ จึงจะเข้าใจว่า หนังสือบางเล่มที่ซื้อมา หยุดอ่านกลางครัน มีประโยชน์กว่าอ่านต่อไปจนจบเล่ม

ไม่รู้ว่าในชีวิตที่ผ่านมาอ่านหนังสือไปกี่มากน้อยแล้ว จึงมาเข้าใจเรื่องนี้
เราฉลาดน้อยกว่าที่คิดเสมอๆ

Advertisements

สถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

จากหนังสือเล่มหนึ่ง…
สถานที่มีอิทธิพลถึงขั้นที่สามารถแบ่งช่วงเวลาในชีวิตคนออกเป็นสองช่วง คือช่วงก่อนได้ไปกับหลังจากที่ได้ไปสภานที่นั้น
เป็นความพยายามที่จะอธิบายถึงแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังสถานที่มหัศจรรย์บางที่ เช่นเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น
image

การเดินทางเหล่านั้นได้มอบการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต หรือ Turning Point of Life

จะนิยามการเดินทางว่าอย่างไร
ถ้าเราจะบอกว่าการเดินทางคือการเคลื่อนที่ (หรือว่า…ต้องเกิดการกระจัด? ต้องเกิดงาน? ^o^)
การเดินทางต้องลำบากกว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติรึป่าว?
ตีความแบบนี้ได้ไหม… การใช้ชีวิตประจำวันของเรา ก็เป็นการเดินทางในแบบหนึ่ง เดินทางไปกับชีวิต ไปกับผู้คนรอบๆ ตัวเรา
แปลว่า… เราสามารถกำหนดการเดินทางได้ทุกวัน โดยการกำหนดการใช้ชีวิตของเรา

การใช้ชีวิตประจำวันกับสถานที่บางที่ คือการเดินทางของชีวิตที่ไปถึงยังสถานที่นั้นๆ
สถานที่บางที่ในชีวิตที่ผ่านมา ก็เปลี่ยนชีวิตเราไปโดยสิ้นเชิงจริงๆ โดยที่สถานที่นั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปลำบาก หรือต้องยิ่งใหญ่ขนาดเทือกเขาหิมาลัย
เป็นที่ๆ ไปได้ไม่ยากนัก นั่งรถเมล์ไปประมาณไม่เกินชั่วโมงก็ถึง (ถ้ารถไม่ติดมาก หรือไม่ได้โดนปิดถนน สมัยนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้า ^o^)

ณ สถานที่ที่หนึ่งในกรุงเทพฯ ได้ไปในช่วงเวลา ม.ปลาย ช่วงวัยที่กำลังจะห่ามจนขีดสุด
สถานที่นั้น มันแบ่งชีวิตเราออกเป็นสองช่วงจริงๆ คือ ช่วงชีวิตก่อนที่ได้ไป กับ ช่วงชีวิตหลังจากได้ไปแล้ว
ชีวิตทั้งสองช่วงนี้ เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
ชีวิตในช่วงหลังนั้น ความเหงามันไม่รู้หายไปไหน มันค่อยๆ หายหน้่าไปจนไม่พบเห็นหน้ามันอีกเลย
ชีวิตหลังจากไป กับ ชีวิตก่อนไป…ได้รู้จักเธอในสถานที่นั้น

ชีวิตผมแบ่งออกเป็นสองช่วงครับ… ชีวิตก่อนที่จะได้รู้จักเธอ กับชีวิตหลังจากที่ไ้ด้รู้จักเธอ

Happy วันมาฆบูชา 2014 นะครับ ^o^

Invisible // Hunter Hayes

image

Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels
Or anyone who just dares to be different
And you’ve been trying for so long to find out where your place is
But in their narrow minds, there’s no room for anyone who dares to do something different
Oh, but listen for a minute

Trust the one who’s been where you are wishing all it was but sticks and stones
Those words cut deep but they don’t mean you’re all alone
You’re not invisible
Hear me out, there’s so much more to life than what you’re feeling now
Someday you’ll look back on all these days and all this pain is gonna be
Invisible
Oh, invisible

So your confidence is quiet
To them quiet looks like weakness but you don’t have to fight it
Cause you’re strong enough to win without the war
Every heart has a rhythm, let yours beat out so loudly
That everyone can hear it, yeah, promise you don’t need to hide it anymore
Oh, and never be afraid of doing something different
Dare to be something more

Trust the one who’s been where you are wishing all it was but sticks and stones
Those words cut deep but they don’t mean you’re all alone
You’re not invisible
Hear me out, there’s so much more to life than what you’re feeling now
Someday you’ll look back on all these days and all this pain is gonna be
Invisible
Oh, invisible

These labels that they give you just ’cause they don’t understand
If you look past this moment, you’ll see you’ve got a friend
Waving a flag, for who you are, and all you’re gonna do
Yeah, so here’s to you and here’s to anyone who’s ever felt invisible

Yeah
You’re not invisible
Hear me out, there’s so much more to life than what you’re feeling now
Yeah, someday you’ll look back on all these days and all this pain is gonna be
Invisible
It’ll be invisible

Thinking#01

การพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมา โดยไม่ต้องไปคิดถึงผลที่ตามมา
ทำไปบ่อยๆ มันก็มักจะง่าย มันก็จะมักง่าย

เมื่อตอนมัธยม มีคุณครูที่นับถือมากท่านหนึ่ง ท่านตำหนิว่า “ชุ่ย!”
ตั้งแต่นั่งเป็นต้นมา ไม่ว่าจะลงทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ก็ไม่มักง่ายอีก
ด้วยความระลึกถึงครับครู