หนังสือ again

ต้องได้อ่านหนังสือมามากพอ จึงจะเข้าใจว่า หนังสือบางเล่มที่ซื้อมา หยุดอ่านกลางครัน มีประโยชน์กว่าอ่านต่อไปจนจบเล่ม ไม่รู้ว่าในชีวิตที่ผ่านมาอ่านหนังสือไปกี่มากน้อยแล้ว จึงมาเข้าใจเรื่องนี้ เราฉลาดน้อยกว่าที่คิดเสมอๆ

สถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

จากหนังสือเล่มหนึ่ง… สถานที่มีอิทธิพลถึงขั้นที่สามารถแบ่งช่วงเวลาในชีวิตคนออกเป็นสองช่วง คือช่วงก่อนได้ไปกับหลังจากที่ได้ไปสภานที่นั้น เป็นความพยายามที่จะอธิบายถึงแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังสถานที่มหัศจรรย์บางที่ เช่นเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น การเดินทางเหล่านั้นได้มอบการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต หรือ Turning Point of Life จะนิยามการเดินทางว่าอย่างไร ถ้าเราจะบอกว่าการเดินทางคือการเคลื่อนที่ (หรือว่า…ต้องเกิดการกระจัด? ต้องเกิดงาน? ^o^) การเดินทางต้องลำบากกว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติรึป่าว? ตีความแบบนี้ได้ไหม… … More

Thinking#01

การพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมา โดยไม่ต้องไปคิดถึงผลที่ตามมา ทำไปบ่อยๆ มันก็มักจะง่าย มันก็จะมักง่าย เมื่อตอนมัธยม มีคุณครูที่นับถือมากท่านหนึ่ง ท่านตำหนิว่า “ชุ่ย!” ตั้งแต่นั่งเป็นต้นมา ไม่ว่าจะลงทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ก็ไม่มักง่ายอีก ด้วยความระลึกถึงครับครู