สถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล

จากหนังสือเล่มหนึ่ง…
สถานที่มีอิทธิพลถึงขั้นที่สามารถแบ่งช่วงเวลาในชีวิตคนออกเป็นสองช่วง คือช่วงก่อนได้ไปกับหลังจากที่ได้ไปสภานที่นั้น
เป็นความพยายามที่จะอธิบายถึงแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังสถานที่มหัศจรรย์บางที่ เช่นเทือกเขาหิมาลัย เป็นต้น
image

การเดินทางเหล่านั้นได้มอบการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต หรือ Turning Point of Life

จะนิยามการเดินทางว่าอย่างไร
ถ้าเราจะบอกว่าการเดินทางคือการเคลื่อนที่ (หรือว่า…ต้องเกิดการกระจัด? ต้องเกิดงาน? ^o^)
การเดินทางต้องลำบากกว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติรึป่าว?
ตีความแบบนี้ได้ไหม… การใช้ชีวิตประจำวันของเรา ก็เป็นการเดินทางในแบบหนึ่ง เดินทางไปกับชีวิต ไปกับผู้คนรอบๆ ตัวเรา
แปลว่า… เราสามารถกำหนดการเดินทางได้ทุกวัน โดยการกำหนดการใช้ชีวิตของเรา

การใช้ชีวิตประจำวันกับสถานที่บางที่ คือการเดินทางของชีวิตที่ไปถึงยังสถานที่นั้นๆ
สถานที่บางที่ในชีวิตที่ผ่านมา ก็เปลี่ยนชีวิตเราไปโดยสิ้นเชิงจริงๆ โดยที่สถานที่นั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปลำบาก หรือต้องยิ่งใหญ่ขนาดเทือกเขาหิมาลัย
เป็นที่ๆ ไปได้ไม่ยากนัก นั่งรถเมล์ไปประมาณไม่เกินชั่วโมงก็ถึง (ถ้ารถไม่ติดมาก หรือไม่ได้โดนปิดถนน สมัยนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้า ^o^)

ณ สถานที่ที่หนึ่งในกรุงเทพฯ ได้ไปในช่วงเวลา ม.ปลาย ช่วงวัยที่กำลังจะห่ามจนขีดสุด
สถานที่นั้น มันแบ่งชีวิตเราออกเป็นสองช่วงจริงๆ คือ ช่วงชีวิตก่อนที่ได้ไป กับ ช่วงชีวิตหลังจากได้ไปแล้ว
ชีวิตทั้งสองช่วงนี้ เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
ชีวิตในช่วงหลังนั้น ความเหงามันไม่รู้หายไปไหน มันค่อยๆ หายหน้่าไปจนไม่พบเห็นหน้ามันอีกเลย
ชีวิตหลังจากไป กับ ชีวิตก่อนไป…ได้รู้จักเธอในสถานที่นั้น

ชีวิตผมแบ่งออกเป็นสองช่วงครับ… ชีวิตก่อนที่จะได้รู้จักเธอ กับชีวิตหลังจากที่ไ้ด้รู้จักเธอ

Happy วันมาฆบูชา 2014 นะครับ ^o^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s