My own business rule ^_^

1. เริ่มงานให้เร็ว 2. คิดก่อนลงมือ 3. ประเมินเป็นระยะๆ ว่าควรจะทำแบบเดิมต่ออีกมั้ย 4. ไม่กลับบ้านดึก 5. ไม่เอางานกลับไปทำทึ่บ้าน 6. เลิกงาน…ให้เวลากับครอบครัว 7. หมั่นออกกำลัง และหมั่นออกเดินทาง ‪#‎My_Business_Rule_to_Break_All‬

HRM Case Study: My Comments on Talent-Team Management

HRM Case Study … Talent ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แม้น้องจะเก่งมาอยู่แล้วด้วยตัวเอง แต่ขาดการสนับสนุนส่งเสริมในงานและสภาพแวดล้อม เหมือนเจตนาทำลายทิ้งให้เสียของ Team ที่เก่ง ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นได้เอง การที่ทำแค่เอาคนเก่งๆ มารวมกัน แค่นั้นมันก็เป็นแค่กลุ่มของคนเก่ง แต่ไม่ใช่ Team ที่เก่ง Team ที่เก่ง … More

ไม่มีคำว่าเสียเวลา กับการตามหาตัวเอง

กลับมาเปิด wordpress อีกครั้ง… หลังจากที่พลิกไปพลิกมา กล้าๆ กลัวๆ ในช่วงชีวิตสับสนอยู่เกือบๆ 5เดือน ครับ เขียนๆ เลิกๆ จนไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เพราะความสันสนมันแทรกซึมผ่านนิ้วมือลงมาในทุกๆ ตัวหนังสือที่เขียนออกมาด้วย กลับมาได้อีกครั้ง เพราะหนังสือหลายๆ เล่ม ฉุดสติในชีวิตกลับมา กลับมาได้อีกครั้ง เพราะครอบครัวที่เป็นคำตอบของทุกคำถามในชีวิต … More