หัวหอม

พึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบไปเมื่อเช้านี้ แล้วก็พลันคิดว่า… บางที ชีวิต ก็เหมือนหัวหอมลูกหนึ่ง… ดูซับซ้อน มีหลายชั้น แต่เมื่อเราค่อยๆ ลอกมันออก ทีละแผ่น ทีละแผ่น ทีละแผ่น ทีละแผ่น ที ล ะ แ ผ่ น … … More