สนามเด็กเล่นบำบัด

เมื่อชีวิตพ้นจากการตอก/แตะบัตร หากมีเวลา ก่อนเริ่มงานทุกๆ เช้า จะแวะร้านกาแฟบางร้านเพื่ออ่านหนังสือบางเล่ม  เช้านี้ก็เช่นเช้านั้น  ปกติแล้ว การอ่านก็ต้องการความเงียบ ความเงียบทำให้เราได้คิด  ความเงียบในตอนเช้าจึงฟื้นฟูเรา  แต่เช้านี้ไม่เงียบ!  คาดเดาว่าคงมีการสอบหรือการประชุมผู้ปกครองอะไรสักอย่างของโรงเรียนเด็กเล็กในบริเวณนี้ แถวๆ นี้ อย่างน้อยๆ 4-5ครอบครัว เข้ามาเติมอาหารเช้าเข้าร่างกายในร้านนี้  การปรากฏอยู่ของเด็กวัยน่ารักๆ 6-7คน จึงไม่สามารถทำให้ความเงียบคงอยู่ได้อีกต่อไป  ร้านกาแฟควรถูกเรียกใหม่ว่าสนามเด็กเล่น  … More

ส่งความสุข

ไม่น่าเชื่อว่า ความละเมียดในการคุยกันผ่านทางจดหมาย-โปสการ์ด จะให้ความสุขกับเรา …   ช่วงเวลาที่เลือกซื้อหา จดหมาย โปสการ์ด แสตมป์  ช่วงเวลาที่นั่งลง ส่งผ่านความรู้สึกลงบนตัวอักษรทีละตัวๆ จนประกอบกันเป็นข้อความ เป็นประโยค  ช่วงเวลาที่ค่อยๆ บรรจุเอามวลอากาศรอบๆ ตัว แทรกบรรจุลงไปในช่องว่างระหว่างบรรทัด  ช่วงเวลาจ่ายหน้าจดหมายไป พร้อมๆ กับนึกถึงหน้าผู้รับไป … More

ถนนคนเดิน ถนนบางคนไม่เดิน

Walking street  มุมหนึ่งคือการสร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ชุมชน  มุมหนึ่งคือการพังทลายของวัฒนธรรมดั้งเดิม  มีความพยายามใฝ่ดีบางอย่างที่พยายามจะไม่ให้การดึงดูดรายได้ที่ถาโถมไปทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองให้ย่อยยับ  จากการเดินทางในประเทศนี้ ที่ผ่านมา เราได้แอบขุดสังเกตเห็นความพยายามใฝ่ดีเหล่านั้น อยู่สองเมือง  ในเมืองเชียงใหม่เมืองหลวงของภาคเหนือ และในเมืองแม่ฮ่องสอนที่ไม่ใช่เมืองปาย!  เสียดาย ที่ยังไม่พบความพยายามใฝ่ดีอันนั้นที่ถนนคนเดินที่ปายนี้ เป็นไปได้ว่าเราอาจยังขุดลึกไม่พอ หรือความช่างสังเกตของเราคงยังไม่ถึง ที่จะสังเกตเห็น  ปายเปลี่ยนไปแล้ว อย่างน้อยก็ในสายตาเรา ในขณะที่เมืองที่ดูคล้ายกันเช่นเชียงคานนั้นกลับคงเสน่ห์เดิมๆ ได้มากกว่า  … More