FB Effect?

นอกจาก FB อาจส่งผลทำให้เกิดอาการสมาธิสั้น อ่านหนังสือที่มีความยาวมากๆ ได้น้อยลง มีความอดทนน้อยลง? เป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่า FB อาจมีผลทำให้เราเกิดอาการมักง่ายมากขึ้นได้ด้วย? 1. เมื่อเก็บของได้ แทนที่จะหาทางส่งคืน แต่ใช้วิธี Share ต่อๆ กัน โดยหวังว่าข่าวสารจะส่งต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเจ้าตัวในวันใดวันหนึ่ง แล้วเจ้าของจะสามารถสืบสาวไปจนถึงต้นตอแล้วไปตามของคืนได้ – … More