Lesson Learned from the Outdoor Life

ความขาดแคลนนั้นสวยงาม ความจำกัดของทรัพยากรนั้นมีอยู่จริง ความไม่ซับซ้อนของการใช้ชีวิตคือ 1. ดูแลตัวเอง และดูแลคนรอบตัว นี่คือ Priority 2. เราต้องไม่ทำอะไร หรือทิ้งอะไร ไว้ให้เป็นภาระ ทั้งกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต