Lesson Learned from the Outdoor Life

ความขาดแคลนนั้นสวยงาม
ความจำกัดของทรัพยากรนั้นมีอยู่จริง
ความไม่ซับซ้อนของการใช้ชีวิตคือ
1. ดูแลตัวเอง และดูแลคนรอบตัว นี่คือ Priority
2. เราต้องไม่ทำอะไร หรือทิ้งอะไร ไว้ให้เป็นภาระ ทั้งกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

Advertisements