เบนทีละไม่กี่องศาก็พอ

หากการเปลี่ยนแปลงชีวิตดูยิ่งใหญ่ ดูเสี่ยง เราอาจเพียงแค่ค่อยๆ เบนเข็มทีละน้อยๆ ก็พอ
เราอาจจะไม่ต้อง U-Turn ชีวิต หรือทำ Turning Point แบบหักดิบ

การเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เพียงค่อยๆ เริ่มต้นเบนองศาเส้นทางชีวิตไปจากเดิมเพียง 1-2องศา ไม่ต้องมากมายก็ได้

เพียง 1-2องศาของเส้นตรงที่เบนออกไปจากแนวเดิม จุดปลายทางก็ต่างไปจากเดิมแล้ว

ปีนี้เบนสัก1-2องศา ปีหน้าอีก 1-2องศา  ปีถัดๆ ไปก็ขยับไปอีก ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยยะ จากจุดนั้น ชีวิตจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปตลอดกาล

สำคัญเพียงแค่ 1-2องศา ที่เบนเข็มชีวิตไปจากเดิมนั้น เราลงมือเบนมันออกไปหรือไม่? หรือคอยแต่คิดแต่ฝันและผลัดไปเรื่อยๆ และเรายังรู้ตัวอยู่เสมอหรือไม่? ว่าเราไม่ได้เบนเส้นไปอย่างหลงทิศหลงทาง

ทำ Kaizen ให้กับคนอื่นมามากมายแล้ว
แล้วเราลงมือ Kaizen ชีวิตเราเองรึยัง?

Advertisements