เบนทีละไม่กี่องศาก็พอ

หากการเปลี่ยนแปลงชีวิตดูยิ่งใหญ่ ดูเสี่ยง เราอาจเพียงแค่ค่อยๆ เบนเข็มทีละน้อยๆ ก็พอ เราอาจจะไม่ต้อง U-Turn ชีวิต หรือทำ Turning Point แบบหักดิบ การเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เพียงค่อยๆ เริ่มต้นเบนองศาเส้นทางชีวิตไปจากเดิมเพียง 1-2องศา ไม่ต้องมากมายก็ได้ เพียง 1-2องศาของเส้นตรงที่เบนออกไปจากแนวเดิม จุดปลายทางก็ต่างไปจากเดิมแล้ว … More