เดือนผ่าน

มกรายาวนาน
กุมภาลางเลือง
มีนาเลื่อนลอย
เมษาร้อนรน
พฤกษาทุกข์ทน
มิถุนายนว่างเปล่า…

วัน เดือน ปี ผ่าน
เจ้าออกเดินทาง
ครั้งแล้วครั้งเล่า
บ้างชัดตา บ้างลางเลือน
เจ้าพบอะไร…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s