เสน่ห์เมืองระนอง

เมืองระนอง หลังจากเป็นเมืองต้องค้างของครอบครัว สุดท้ายได้รับการยกระดับจากกระทรวงฯ ให้เป็นเมืองต้องห้ามพลาด เมืองระนองเป็นเมืองที่มีเสน่ห์
1. เป็นเมืองติดชายแดนพม่า และติดทะเลอันดามัน
2. เป็นเมืองเนินเขา ถนนในเมืองขึ้นๆ ลงๆ และข้ามสะพาน
3. เป็นเมืองที่มีออนเซ็นอยู่ในตัวเมืองเลย ฟินมาก
4. เป็นเมืองติดทะเลที่เป็นเมืองค้าขายมากว่าที่จะเป็นเมืองชายทะเล
5. อาหารการกินสมบูรณ์ ราคาไม่แพง ตั้งแต่อาหารทะเล จนถึงขนมจีบซาลาเปา บ๊ะกุ๊ตเต๋
6. เป็นหัวเมืองสำคัญ ทำให้เรายังเห็นสถาปัตยกรรมที่เจริญมาตั้งแต่อดีต จวนเจ้าเมือง-สุสานเจ้าเมืองเป็นแลนด์มาร์คที่โอ่อ่า
7. เป็นเมืองที่ยังมีนักท่องเที่ยวเพ่นพ่านไม่มากนัก เรายังเห็นวิถีชีวิตการประมง สะพานปลา ตลาด ผู้คนนั่งจิบชายามเช้า
8. เป็นเมืองที่ คนจีน-คนไทย-คนพม่า อาศัย ทำมาหากินอยู่ร่วมกัน
9. เป็นเมืองที่เราเห็นการอยู่รวมกันของ ศาลเจ้า-วัด-สุเหร่า-โบสถ์คริสต์
10. หมาเยอะมาก ทำให้การออกวิ่งรอบเมืองพร้อมพระออกบิณฑบาตมีความท้าทายมาก   (-_-‘)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s