สังเกตเห็นว่าเปลี่ยน

โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก
มากซะจน…

1. เราอาจไม่สามารถหาคำตอบใดๆ ในอดีต มาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้
2. เราไม่อาจใช้บริบทจริยธรรมแบบเดิมๆ มาคาดการณ์พฤติกรรมของผู้คน
3. สิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะไม่เป็นปัญหาอีก แต่สิ่งเคยปกติจะกลับเป็นปัญหา เป็นปัญหาใหม่ แต่มันไม่ใหม่ เพราะเคยมีมาแต่เดิม เพียงแต่เดิมมันไม่เคยเป็นปัญหา
4. สิ่งที่เคยมีค่าจะไม่มีค่า สิ่งที่เคยไม่มีค่าจะมีค่า เพราะบริบทเปลี่ยนไป 
5. สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่เคยถูกนิยามหรือถูกอธิบายมาก่อน พอเราอธิบายมันได้ มันก็จะเปลี่ยนผ่านเป็นสิ่งอื่นอีก
6. อำนาจจะเปลี่ยนมือไปอย่างรวดเร็ว
7. การวางแผนระยะยาวอาจกลายเป็นความไร้สาระ เราทำได้เพียงวางแผนรายเดือน หรือปีต่อปี
8. ในที่สุด เราอาจเสพติดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นคราวๆ หรือเสพติดความมักง่าย แต่เราจะทำอะไรก็ได้ดีกว่านี้?
9. เราต้องตั้งคำถาม “ความมั่นคงมีอยู่จริง?” และ “ทฤษฎี Risk Management ที่ใช้มาหลายสิบปีแล้วจะยังคงใช้ Apply ได้อยู่หรือ?” “Systematic Risk ของระบบสูงขึ้นเรื่อยๆ การทำ Diversify ยังคุ้มที่จะทำ?”
10. เดิมเมื่อเราไม่มี เราจะโหยหาสิ่งที่เรายังไม่มี แต่แล้วเมื่อเรามี เราจะโหยหาสิ่งที่เราเคยมี
11. สุดท้ายแล้ว การตระหนักรู้ เจ๋งกว่าการครุ่นคิดพิจารณา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s