9สาวเดินทาง

​อ่านบันทึกการเดินทาง อ่านแล้วอยากออกเดินทาง มากกว่าอ่านหนังสือพาเที่ยว 


บันทึกการเดินทางแบบไทยๆ ก็ขอเหมาเอาซึ่งหน้าว่า บันทึกการเดินทางที่มีให้เลือกหามาอ่านมากมายทุกวันนี้ ก็คือนิราศที่ Transform มาอยู่ในรูปร้อยแก้ว   
ผู้เขียนเล่าเรื่องการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ในมุมมองของตัวเอง ในความรู้สึกของตัวเอง ในความทางจำของตัวเอง และในภาษาของตัวเอง 

การเขียนบันทึกการเดินทางนี้ จึงสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้เขียนอย่างมาก 
นักเขียนสาว 9 นาง 

นำเราเดินทางด้วยตัวหนังสือที่บันทึกเรื่องราวไกลบ้านของพวกเธอทั้ง 9 

บ้างจากไปเพื่อเรียน บ้างเพื่อท่องเที่ยว บ้างเพื่อทำงาน 

เธอทุกคนออกเดินทาง 

เธอแต่ละคนก็เป็นเจ้าของสำนวนที่สวยงาม 
ด้วยการเดินทาง พวกเธอเรียนรู้ 

พวกเธอเติบโต 
ตัวหนังสือเหล่านี้ กระซิบบอกเราว่า สาระสำคัญคือ การจากไปเสียจากความคุ้นเคย 

จากวัฒนธรรมเรา สู่วัฒนธรรมเขา

จากนอนบ้าน สู่อยู่ฟาร์ม 

จากหยวนๆ สู่ข้อตกลงสังคม 

จากภาษาแม่และภาษาที่สอง สู่ภาษาที่สาม 

จากเครื่องแกง สู่เครื่องเทศ 

จากอาบน้ำวันละสอง สู่อาบห้าวันครั้ง 

จากเผาศพ สู่ศพลอยน้ำ 

จากชักโครก สู่ส้วมทรายกลบ (เมี้ยว!) 

จากเดินถนน สู่เดินบนขอบภูเขาไฟ 

จากแป้งรองพื้น สู่ทานาคา 

จากสารพัดข้าว สู่สรรพะเต้าหู้  
การเติบโตถูกกระตุ้นด้วย การลาจากสิ่งคุ้นเคย 
น่าแปลก เรามิได้เติบโตจากเป้าหมายปลายทาง แต่เราเติบโตในระหว่างทาง 

เมื่อถึงปลายทาง บางอย่างในตัวก็เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้ว 
ขอบคุณที่มีหนังสือ ขอบคุณการเดินทาง และขอบคุณที่พวกเธอเล่าให้เราได้อ่าน 

เพราะเมื่อเราได้อ่าน บางส่วนในตัวเราได้เติบโตไปด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s