รับรู้ระหว่างสิงหาถึงกันยา

​สิ่งค้นพบ ระหว่างสิงหากันยา 
1. อยากรู้ว่าอะไรที่สำคัญจริงๆ ให้ถามเวลา สุดท้าย สิ่งที่เหลืออยู่จากการคัดกรองของเวลา คือครอบครัว และเพื่อน ซึ่งครอบครัวและเพื่อนนี้ ไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรืออายุเท่านั้น ความสัมพันธ์นี้อาจลึกซึ้งเกินกว่าจะนิยาม
2. ทางม้าลายและเส้นแบ่งเลนบนถนนในกรุงเทพ มันแค่สีที่เปื้อนถนนเท่านั้น มันไม่สามารถดูแลคนที่ใช้ถนนร่วมกันด้วยกฎจราจรได้ ระบบคัดกรองด้วยใบอนุญาตใดๆ ก็มิอาจสร้างสำนึกหรือความรับผิดชอบของคนบางคนที่ใช้ถนนร่วมกับเรา แต่ถ้าเรา พยายามรักษาสำนึกบางอย่างต่อการใช้ถนนร่วมกันไว้ สุดท้ายเราจะไม่ไปถึงไหนๆ เพราะจะมีคนอาศัยช่องว่างนั้นมาเบียดเบียนเราตลอดเวลา สร้างความเสียหายให้กับรถเรา โดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรๆ เลย กลายเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ “คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง” 
3. เมื่อปีกว่าๆ ในฐานะทั้งพี่ชายและรุ่นพี่สถาบัน แนะนำน้องสาวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ป.โท สถาบัน ในประเทศ เรามั่นใจมากด้วยคุณสมบัติและความสามารถที่พร้อมของน้อง แต่ผลคือถูกปฏิเสธ ตกสัมภาษณ์ด้วยเหตุผลตรรกะวิบัติ ที่กรรมการใช้ลักษณะ stereotyping ของตนตัดสินผู้สมัคร ผ่านมาปีกว่า วันนี้น้องสาวได้ทุนไปเรียนต่อในต่างประเทศ เรียนต่อเนื่องกันไปเลยสามประเทศในยุโรป โดยไม่ต้องออกเงินเอง … เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันเหตุการณ์ในชีวิตว่า บางทีการล้มเหลวหรือความผิดหวัง ณ จุดหนึ่งในชีวิต เมื่อเราขยายมุมมองให้กว้างยาวขึ้นตามเส้นเวลาของชีวิต มันคือแค่ ชีวิตกำลังบอกเราว่า เราสมควรได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราหวังจะได้ ณ ขณะนี้ ความผิดหวังในครั้งนั้น เป็นเพียงแค่ ชีวิตต้องการจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เหมาะสมกว่า 
4. บางที รู้ทั้งรู้ว่า เส้นทางนี้จะพาเราไปจบที่ใด แต่บางที คนบางคน ก็ไม่มีปัญญาจะเปลี่ยนแปลงอะไรๆ เพื่อย้ายตัวเองออกไปจากวงจรอุบาทว์นี้ ตั้งความหวังว่าจะมีโชคอะไรบางอย่าง จะพาให้ไปถึงปลายทางที่ต่างออกไป มันมีจริงหรือ สิ่งที่คิดได้คือ เราต้องไม่ใช่คนๆ นี้ ย้ายก้นตัวเองออกไปให้พ้นทางนี้ซะ แม้ว่าจะเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่อย่างน้อยก็ได้หลุดออกมาจากวงจรอุบาทว์นั้น 
#ขอบคุณชีวิต

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s