มากขึ้น น้อยลง

​ผ่านวันมากขึ้น 

เจอคนมากขึ้น 

รู้จักคนมากขึ้น 

ฟังมากขึ้น อ่านมากขึ้น 

เข้าใจมากขึ้น 

ยอมรับได้มากขึ้น 
แต่… 

ทำตามธรรมเนียมน้อยลง 

เอาใจคนอื่นน้อยลง

ให้เวลากับคนอื่นน้อยลง 

พูดกับคนที่ไม่อยากพูดน้อยลง 

ไปในที่ไม่อยากไปน้อยลง 

อยู่ในที่ไม่อยากอยู่น้อยลง 

ติดตามสิ่งที่ไม่น่าติดตามน้อยลง 

แคร์คนอื่นน้อยลง 

คบคนน้อยลง 

วุ่นวายน้อยลง


เหลือแต่สิ่งสำคัญ 

และมีเวลามากขึ้น!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s