กวีไม่มีหญิงสาว

เราพบกันที่ร้านหนังสืออิสระ 

สะดุดตาที่ชื่อคนเขียนก่อน 

ชื่อหนังสือเธอก็แปลกดี 

#ไม่มีหญิงสาวในบทกวี 

ในบทกวีเค้าว่าไม่มีหญิงสาว 

แปลกดี! #ซีไรต์ 

 

เค้าถาม… 

“ต้องใช้ตัวอักษรกี่ล้านตัว ใช้กระดาษกี่พันหน้า เพื่อบรรจุความว่างเปล่า?” 

 

เค้าตอบ… 

หนังสือเล่มบางเพียงร้อยยี่สิบหน้า 

แต่ละหน้าอาจมีบทกวีสิบยี่สิบบรรทัด 

ก็สามารถอัดอั้นบอกเล่า 

ความว่างเปล่าของความขัดแย้ง 

นอกจากนี้ ยังแสวงหา 

แสวงหาสันติสุข! 

ทุกตัวอักษรอ่านดู จำนวนไม่น่าถึงล้านตัวที่ 

อยู่ในหนังสือเล่มบางนี้ 

 

เมื่ออ่าน… 

“ดอกไม้ของเธอเบ่งบาน-ฉันยิ้มยามตื่น 

บทกวีของเธอจำนรรจา-ฉันสดับตรับฟัง” 

 

เมื่ออ่าน… 

“ข้าฟัง…ในสิ่งที่ท่านไม่ได้กล่าว 

กล่าวในสิ่งที่ท่านเงียบ 

เงียบในสิ่งที่ท่านฝัน” 

 

บทกวี… 

หนึ่งวลี หนึ่งวรรค หนึ่งประโยค 

อาจพัวพันไปหลายประโยค หลายย่อหน้า สองสามหน้ากระดาษ 

สองคนอ่าน ต่างความคิด 

คิดไม่เหมือนกัน 

แม้อ่านคนเดียว ยังหลายตีความ 

จึงเป็น ความมหัศจรรย์ของอักษร 

คือถ้อยคำที่มีมิติ 

กว้างได้ ลึกได้ 

ไกลได้ ใกล้ได้ 

อดีตได้ อนาคตก็ได้ 

จินตนาการได้ และทั้งมิอาจจินตนาการได้ 

 

ดั่งเคยบอกเล่า… 

ขอบพระคุณ 

คุณครูภาษาไทย 

และนิตยสารวัยรุ่นปี’90 

ที่ทำให้เราเริ่มตั้งใจอ่าน… บทกวี 
เสียดาย… 

หากจากนี้ไปไม่ได้อ่าน 

เฝ้าขอให้… 

#ซะการีย์ยา เขียนออกมาอีก 

ไม่ว่า จะมีหรือไม่มีหญิงสาวก็ตาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s