รับมือกับคนหยาบคาย แบบฉลาดๆ

ได้ฟังเรื่องนี้มาจาก Podcast เลยไปหา Article เต็มๆ มาอ่าน อ่านแล้วเก็บไว้เป็นอาวุธติดตัว
10 Effective Ways Intelligent People Deal With Rude People วิธีการรับมือกับคนหยาบคายแบบฉลาดๆ
1. Realize that rudeness is nothing new.
ความหยาบคายเป็นเรื่องปกติสำหรับใครบางคน ไม่ใช่ของใหม่หรือเรื่องพิเศษอะไรที่เราต้องไปให้ความสำคัญ เราเพียงต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับมัน
2. Stop the spiral of rudeness.
หยุดการแพร่กระจายความหยาบคาย ไม่ขยายผล ไม่ส่งต่อความหยาบคาย ไม่ว่าจะไปพบเจอมันที่ไหน หยุดมันไว้ตรงนั้นไม่ต้องไปรับมา หรือเอาไปทำต่อกับคนอื่น หยุดวงจรความหยาบคายตรงนั้นเลย
3. Don’t take rudeness personally.
ความหยาบคายใดๆ ที่เจอ ล้วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเรา คนที่หยาบคายใส่เราอาจจะแค่มีวันเวลาที่แย่ๆ ในวันนั้น แค่นั้น แล้วพลันมาเจอเรา เราไม่เก็บเอามาคิดต่อใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ต้องโต้ตอบใดๆ มันไม่เกี่ยวกับเรา ไม่ใช่เรา
4. React to rudeness with kindness.
ไม่ให้คนหยาบคายหรือความหยาบคายใดๆ มีผลต่อตัวเราและทำให้เราต้องตอบโต้กลับด้วยพฤติกรรมทางลบใดๆ แม้ว่ามันอาจจะยากที่เราจะมีความเป็นมิตรหรือมีความเมตตาตอบกลับไป อาจเพียงแค่อยู่ในความสงบก็พอ อยู่แบบเจ๋งๆ แบบเราต่อไป และภูมิใจว่าเราไม่ลงไปตอบโต้กลับด้วยความหยาบคาย
5. Use humor to defuse a difficult person.
ในสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากับความหยาบคายหรือคนที่หาเรื่องเรา มีความตึงเครียดและกระตุ้นให้เราตอบสนองกลับด้วยความเครียดหรือความโกรธ ทำให้ความคิดของเราไม่แจ่มใสและตอบสนองอะไรกลับออกไปด้วยอารมณ์ เราสามารถคลี่คลายความตึงเครียดของสถานการณ์ได้ด้วยอารมณ์ขัน มันอาจจะยากในทางปฏิบัติ แต่เราสามารถทำได้ด้วยการมองมันเป็นเรื่องตลก หรืออาจสอดแทรกประเด็นน่าขบขันเข้าไป แล้วหัวเราะไปกับมันซะ
6. Call the person out on his or her behavior.
อีกวิธีการหนึ่งที่อาจช่วยหยุดความหยาบคายนั้นได้ก็คือ บอกกับเขาไปตรงๆ แล้วขอให้เขาหยุด เพราะเขาอาจจะยังไม่รู้ตัว ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องทนอยู่ในสถานการณ์ที่มีความหยาบคายนั้น ด้วยการอดทนหรือการตอบโต้กลับ
7. Don’t escalate.
เมื่อเกิดเหตุคนมาหยาบคายใส่เรา รบกวนเรา เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับอะไรคนอื่นได้ แต่เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้เสมอ ไม่ว่าเค้าจะทำอะไรหรือแสดงออกอะไร นั้นเป็นตัวของเขาเป็นเรื่องของเขา ส่วนการจัดการหรือควบคุมตัวเราเองเท่านั้นที่เป็นเรื่องของเรา
8. Show empathy and sympathy.
เห็นอกเห็นใจเข้าใจ ทำความเข้าใจว่าทำไมเขาจึงหยาบคาย ไม่ตัดสินเขาเพียงเพราะแค่ความหยาบคายที่เขาแสดงออกมา ถ้าทำได้ก็ให้สะท้อนให้เขาเห็นความหยาบคายที่เขาแสดงออกมา แต่ถ้าทำไม่ได้ ก็ปล่อยมันผ่านไป
9. Be a good role model.
เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างสุภาพและอ่อนน้อมด้วยความเท่าเทียมกัน มีเมตตาให้กันในความสัมพันธ์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คน
10. Avoid the rude person. 
ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว ทางที่ดีที่สุดในการรับมือคนหรือเรื่องหยาบคาย คือการเดินออกมาจากตรงนั้นซะ หลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ เมื่อขาดผู้ชมผู่ฟังการแสดงออกด้วยความหยาบคายเหล่านี้ก็จะถูกลดทอนลงไปเป็นธรรมดา
ไม่ใช่เรื่องพิเศษหรือเป็นประเด็นใหญ่อะไร เพียงแต่วิธีการง่ายๆ เหล่านี้กลับมีประโยชน์จริงในทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมจัดการตัวเราเองได้
นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่กับคนหยาบคายด้วย แม้กระทั่งในสถานการณ์อื่นเช่นคนที่เข้ามาถากถางเรา ดูถูกเรา หรือเยาะเย้ยเรา เราสามารถประยุกต์ทั้ง 10 ข้อนี้ไปใช้ได้ด้วย เช่นแค่แทนที่คำว่า “หยาบคาย” ใน 10 ข้อนี้ด้วยคำว่า “ดูถูกเรา” แทน ก็หยิบเอาไปใช้ได้เลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s