มี concept

หนังสือเล่มบางๆ ครับ อ่านง่าย เหมาะสำหรับคนอยู่บ้านที่อยากหาอะไรอ่านเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการคิดของตัวเอง ใช้เวลาอ่านไม่นานเลย 

หนังสือเขียนโดย คุณยะมะดะ โซ Creative Director ของบริษัท Dentsu Inc. 

   

วิธีการเขียนหนังสือ how-to ของนักเขียนญี่ปุ่นมีความน่ารักในการเล่าเรื่อง เราว่าอ่านเพลินกว่าหนังสือ how-to ของนักเขียนชาติอื่นๆ ทั้งที่ยังคงองค์ประกอบไว้ได้อย่างครบถ้วน ทั้งปัญหาของการคิดอันเป็นที่มาว่าทำไมผู้เขียนจึงแนะนำวิธีการนี้ จากนั้นก็ให้หลักการและกระบวนการในการคิด แล้วก็ยกตัวอย่างประกอบว่าเอาไปใช้ยังไง และจบลงด้วยกรณีศึกษา ครบถ้วน อ่านเพลิน และใช้เวลาไม่นาน … ดีงาม 

   

มีอยู่บ้าง ที่ผู้เขียนอธิบายหลักการและกระบวนการที่ออกจะเป็นนามธรรมและลอยๆ อยู่บ้าง แต่อาศัยการยกตัวอย่างประกอบช่วยให้คนอ่านจับทิศทางที่ผู้เขียนต้องการบอกได้ เกือบจะมีผิดทิศผิดทางอยู่บ้าง จับเอาตัวอย่างประกอบกับกรณีศึกษาไว้จะช่วยทำให้เก็บประเด็นได้ 

   

สรุปประเด็นไว้ เพื่อกลับมาทบทวนได้ทีหลัง 

  1. งานที่ดี กระบวนการที่ดี และผลลัพธ์ที่ดี ต้องมี concept หัวใจคือ concept นี้มาจากวิสัยทัศน์ (ผู้เชียน qoute มาว่า วิสัยทัศน์คือ คุณค่าพื้นฐานที่เหนือกว่าเงิน และเป็นอุดมคติที่ยึดมั่นกับความเป็นจริง – อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี) แล้ว concept นี้จะเป็นเสมือนกับไฟส่องทางให้เรามองเห็นสามัญสำนึกที่ใช่ (the right common sense) แต่ทั้งนี้จะต้องคอยระวังว่าเราจะหยิบผิด หยิบเอา concept ปลอมมาใช้ 
  2. เมื่อมี concept เราจะใช้ concept นี้มาทำลายสามัญสำนึกดั้งเดิม หรือความคุ้นเคย และค้นพบความคิดใหม่ๆ 
  3. ใช้ร่างกายคิดมากกว่าสมอง ให้พึงระวังการคิดที่อาศัยตรรกะ (สมอง) มากเกินไปจนลืมที่จะให้ความสำคัญกับความรู้สึก 
  4. ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือ idea ใดๆ ที่ออกมา ถ้าตัวเราเองไม่ชอบเสียแล้ว จะไปหวังให้คนอื่นๆ ชอบด้วยได้อย่างไร 
  5. อย่าด่วนตัดสินข้อมูลที่มี 
  6. ใช้วิธีคิดวนไปวนมา ระหว่าง concept กับเงื่อนไขที่มี 
  7. หุบเขาแห่งความตายที่จะทำลาย concept ที่เรามี คือ หุบเขาแห่งการสร้างความเข้าใจ หุบเขาแห่งความเคยชิน และหุบเขาแห่งความอดทนเพียรพยายาม 
  8. บ้างก็ใช้เทคนิคคิดย้อนศร คิดโดยเอาผลงานหรือผลลัพธ์มาพิจารณาดูว่า มันมีหรือมันเกิดจาก concept อะไร 

   

กระบวนการคิดหา concept ที่แนะนำในหนังสือมีอยู่ 2 กระบวนการ 

กระบวนการแรก เป็นลำดับคือ การรวบรวมข้อมูล การย่อยข้อมูล การตกผลึก เกิด idea และการลงมือทำ 

อีกกระบวนการ เป็นการคิดวน “รู้สึก” > “กระจัดกระจาย” > “ค้นพบ” > “ขัดเกลา” และจากนั้นก็วนกลับไป “รู้สึก” ใหม่อีกรอบ คิดวนไปจนกว่าจะได้ concept ที่ใช่ 

   

น่าสนใจดี ไม่ยาก และมีของที่เก็บเอาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพลังให้กับกระบวนการคิดได้ และลองดูแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ร่วมกับวิธีการคิดแบบอื่นๆ ได้ด้วย 

และเรายังรู้สึกว่า มันมีกลิ่นของ design thinking อยู่ด้วย 

จะทำอะไรๆ ก็ขอให้เริ่มจากการมี concept ก่อน หนังสือเค้าแนะนำไว้ครับ 

   

   

Support This Blog

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s