อยู่กับฝุ่นควันกรุงเทพ Ep#2 – รถยนต์ช่วยได้

ต่อจาก Episode ที่แล้วครับ เมื่อเราได้เครื่องวัดมาแล้ว เราก็มาเริ่มดูว่าพอจะมีอะไรที่ช่วยเราในการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ กับสภาวะฝุ่นได้บ้าง รอบนี้เป็นการทดลองวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่ลดลงจากการเปิดแอร์ในระยนต์ โดยไม่ได้ใช้ระบบกรองอากาศ หรือเครื่องกรองอากาศใดๆ Disclaimer กันก่อน Blog นี้ เขียนขึ้นเพื่อบันทึกผลการศึกษาส่วนตัวที่ทำเพื่อจะทำความเข้าใจและหาแนวทางไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและครอบครัว ดังนั้นจึงไม่ได้ยึดติดกับระเบียบการทดลอง เช่นต้องมีกลุ่มควบคุมเป็นต้น แต่ทำโดยอาศัยความสะดวก เพื่่อจะทำความเข้าใจ … More

อยู่กับฝุ่นควันกรุงเทพ Ep#1 – ว่าด้วยการวัดคุณภาพอากาศ

อันนี้เป็น episode แรกของเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับ PM 2.5 จากการที่ครอบครัวเราถูกฝุ่น PM 2.5 เข้าจู่โจมในการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ ก็ต้องเริ่มมีการเรียนรู้และหาทางที่อยู่กับมันอย่าง Healthy ที่สุดเท่าที่เราจะพอทำได้กันเองในครอบครัว ไม่หวังพึ่งความช่วยเหลือใดๆ กับใคร เราจะไม่คุยกันเรื่องมาตรการหลอกเด็กกันแล้ว มาคุยกันที่การอยู่กับมันอย่างปลอดภัย เพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเจอมันทุกๆ ปี และเลิกพึ่งมาตรการของรัฐบาลไปได้เลย ทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่เราจะต้อง … More