รับมือกับคนหยาบคาย แบบฉลาดๆ

ได้ฟังเรื่องนี้มาจาก Podcast เลยไปหา Article เต็มๆ มาอ่าน อ่านแล้วเก็บไว้เป็นอาวุธติดตัว 10 Effective Ways Intelligent People Deal With Rude People วิธีการรับมือกับคนหยาบคายแบบฉลาดๆ 1. Realize that … More

จีน vs. สหรัฐ 2018-2019

ข้อกล่าวหาของสหรัฐต่อจีน 1. จีนแย่งงานสหรัฐ (สร้างปัญหาการว่างงาน) 2. สหรัฐเสียดุลการค้าให้จีนมากมาย 3. จีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Copy & Development) 4. จีนกีดกันไม่ให้บริษัทของสหรัฐทำธุรกิจในจีน (รวมทั้งปิดกั้น FB, Google) การคุกคามทางยุทธศาสร์ของจีนที่มีต่อสหรัฐ 1. ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศสหรัฐ … More

Principles of Buying

Today, got something from tutoring my child with his text book of social sci (P.3) … These are called ‘Principles … More

สภาพคล่องของตราสารหนี้ไทย

เที่ยวนี้มาหนักวิชาการหน่อยครับ ได้ไปร่วมงานประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หัวข้อที่ อ.อัญญา … More

HRM Case Study: My Comments on Talent-Team Management

HRM Case Study … Talent ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แม้น้องจะเก่งมาอยู่แล้วด้วยตัวเอง แต่ขาดการสนับสนุนส่งเสริมในงานและสภาพแวดล้อม เหมือนเจตนาทำลายทิ้งให้เสียของ Team ที่เก่ง ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นได้เอง การที่ทำแค่เอาคนเก่งๆ มารวมกัน แค่นั้นมันก็เป็นแค่กลุ่มของคนเก่ง แต่ไม่ใช่ Team ที่เก่ง Team ที่เก่ง … More

วิชาลำบาก (เจาะใจ/ สรกล อดุลยานนท์/ 13-3-2014)

จากรายการเจาะใจ เมื่อต้องผ่านความลำบากจนเป็นปกติ จะได้คุณสมบัติเหล่านี้ติดตัว วิชานี้ไม่สามารถหาอ่านได้ที่ไหน ต้องผ่านความลำบากด้วยตัวเอง และวิชานี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้แค่ระยะเวลาสั้นๆ คุณสมบัติของบุคลากรที่สอบผ่านวิชาลำบาก 1. อดทน 2. แก้ปัญหาได้ดี – เพราะชีวิตอยู่กับปัญหา มีปัญหาเป็นเพื่อน 3. ฉลาด – มีชีวิตผ่านความลำบากมาถึงจุดนี้ได้เทียบกับคนที่ไม่ลำบาก แสดงว่าต้องมีความคิดเพราะชีวิตมีต้นทุนสูงกว่าคนอื่น 4. … More

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้อะไร แล้วมันเกี่ยวกับการติดตามผลงานพนักงานรายเดือนมั้ยอ่ะ

ไม่ได้นั่งลงมือเขียนมาเป็นเดือน วันนี้ได้แรงกระตุ้นจากน้องสาว และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัน เลยขอนั่งลงเขียนอะไรในแนวความรู้นิดๆ หน่อย อะไรคือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ อะไรคือ Learning Organization เหตุเกิดจาก ได้ยินคนอ้างถึง Technical Term คำนี้ขึ้นมา เพื่อ Support หลักการในการวัดผลการทำงานของพนักงานที่เป็นตัวเลขโดยจะติดตามวัดผลกันเป็นรายเดือนเลยทีเดียว (ใจนึกไปถึงสมัยเรียนอนุบาล เรียนประถม ที่ครูประจำชั้นวัดผล … More