วันที่ไร้ FB 

31 October 2016 ที่ผ่านมา FB Account โดน Lock ครับ  ถูกเรียกเอกสารไปพิสูจน์ตัวตน แล้วหลังจาก FB เค้าพิสูจน์แล้ว จะปลด Lock ให้ ไม่งั้นก็เสีย Account ของเราไปถาวร! เลือกเอา … More

CEO – TRUST

​อันนี้เป็นบันทึกส่วนตัว  เป็นปัจฉิมโอวาท  …  ได้มีโอกาสทำงานให้กับ CEO มาสองสามท่าน ท่านนี้เป็นท่านที่มีความเป็น ‘เยนเทิ้ลแมน’ ที่สุดท่านหนึ่ง  เปิดเรื่องด้วยคำว่า Trust  “งานธนาคาร ไม่มีใครเป็นพหูสูต เราต้องฟังคนอื่น ฟังคนทำงาน ฟังคนที่เจอลูกค้า ฟัง Operation … และเราต้องเชื่อใจกันว่าแต่ละคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดี”  … More

ก่อนจะถึง

ชีวิตเดินทางผ่านจุดเปลี่ยนมาระยะทางหนึ่ง มาถึงจุดที่ได้พบกับเรื่องราวบางอย่างในปีนี้ เรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต มากบ้าง น้อยบ้าง 1. พบกับการพลัดพราก จากบุคคลอันเป็นที่รัก 2. พบว่าความตาย ก็คือการออกเดินทางต่อไป 3. พบว่าความรัก ก็คือการเดินทาง บางที ก็เป็นการเดินทางระหว่างความสุขกับความเศร้า ซึ่งระยะทางระหว่างความสุขกับความเศร้า ดูคล้ายตายตัวแต่ไม่แน่นอน 4. พบกับคำตอบของ … More

Quick Win

คือ… อยากบอกเล่าว่า การ Run Project ที่เคยถูกดูแคลนว่าเป็นแค่ Quick Win ใครๆ ก็ทำได้ ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไร คุณมันก็ทำเป็นแต่ Quick Win วันนี้ได้พิสูจน์แล้ว 1. Process Improvement แบบไทยๆ ไม่แพ้ชาติอื่น! … More

Lesson Learned from the Outdoor Life

ความขาดแคลนนั้นสวยงาม ความจำกัดของทรัพยากรนั้นมีอยู่จริง ความไม่ซับซ้อนของการใช้ชีวิตคือ 1. ดูแลตัวเอง และดูแลคนรอบตัว นี่คือ Priority 2. เราต้องไม่ทำอะไร หรือทิ้งอะไร ไว้ให้เป็นภาระ ทั้งกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

Note from Thailand ICT Award Forum 2015 – Digital Economy

วิสัยทัศน์แรกๆ ของ Forum ปีนี้ (Vision = Dream) 1. บังคับให้หน่วยงานภาครัฐเลิกใช้กระดาษ 2. BOT ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ Implement National Payment Gateway ภายในสิ้นปี และเลิกใช้ Cheque ในประเทศไทยได้ในที่สุด … More

หัวหอม

พึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบไปเมื่อเช้านี้ แล้วก็พลันคิดว่า… บางที ชีวิต ก็เหมือนหัวหอมลูกหนึ่ง… ดูซับซ้อน มีหลายชั้น แต่เมื่อเราค่อยๆ ลอกมันออก ทีละแผ่น ทีละแผ่น ทีละแผ่น ทีละแผ่น ที ล ะ แ ผ่ น … … More

สภาพคล่องของตราสารหนี้ไทย

เที่ยวนี้มาหนักวิชาการหน่อยครับ ได้ไปร่วมงานประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หัวข้อที่ อ.อัญญา … More

HRM Case Study: My Comments on Talent-Team Management

HRM Case Study … Talent ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แม้น้องจะเก่งมาอยู่แล้วด้วยตัวเอง แต่ขาดการสนับสนุนส่งเสริมในงานและสภาพแวดล้อม เหมือนเจตนาทำลายทิ้งให้เสียของ Team ที่เก่ง ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นได้เอง การที่ทำแค่เอาคนเก่งๆ มารวมกัน แค่นั้นมันก็เป็นแค่กลุ่มของคนเก่ง แต่ไม่ใช่ Team ที่เก่ง Team ที่เก่ง … More

วิชาลำบาก (เจาะใจ/ สรกล อดุลยานนท์/ 13-3-2014)

จากรายการเจาะใจ เมื่อต้องผ่านความลำบากจนเป็นปกติ จะได้คุณสมบัติเหล่านี้ติดตัว วิชานี้ไม่สามารถหาอ่านได้ที่ไหน ต้องผ่านความลำบากด้วยตัวเอง และวิชานี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้แค่ระยะเวลาสั้นๆ คุณสมบัติของบุคลากรที่สอบผ่านวิชาลำบาก 1. อดทน 2. แก้ปัญหาได้ดี – เพราะชีวิตอยู่กับปัญหา มีปัญหาเป็นเพื่อน 3. ฉลาด – มีชีวิตผ่านความลำบากมาถึงจุดนี้ได้เทียบกับคนที่ไม่ลำบาก แสดงว่าต้องมีความคิดเพราะชีวิตมีต้นทุนสูงกว่าคนอื่น 4. … More