แม้ไม่สมบูรณ์แบบ ก็ขอเป็นเพียงหยดน้ำ

ตามมาอีกหนึ่งเล่มของ #นิ้วกลม แกนหลักของหยดน้ำ คือการแสดงความเห็นในสถานการณ์การเมืองไทย 2-3ปีก่อน สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในสังคมที่อยู่กับพวกเรามาเป็นปีๆ และยังส่งผลมาถึงวันนี้ แม้จะเป็นงานเขียนเชิงการเมือง มีการวิพากษ์สังคมไทยบ้างพองาม แต่ก็ยังคงเป็นสไตล์ของนิ้วกลม สำหรับเรา Signature ของนิ้วกลม เด่นชัดอยู่ 2 อย่าง คือ การเล่นกับคำอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเล่นคำสัมผัส คำพ้องรูปพ้องเสียง … More