ของขวัญจาก กะทิ

​#เธอคือของขวัญ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1  แต่เป็นภาคพิเศษ ในวาระ #ความสุขของกะทิ พิมพ์ครั้งที่ 100  นวนิยายไทยพิมพ์ครั้งที่ร้อย! โดยสำนักพิมพ์แพรวนะครับ  แม้ว่า ความสุขของกะทิจะเป็นนิยายซีไรต์ก็เถอะ  ถ้านิยายไทยที่ถูกตีพิมพ์ซ้ำร้อยครั้ง มันควรจะได้รับความสนใจจากคนอ่านหน้งสือครับ  อะไรที่ทำให้ความสุขของเธอถูกตีพิมพ์ซ้ำๆ ขนาดนั้น  เพราะความสุขของเธอไม่ได้เป็นเพียงนวนิยายไทย แต่เป็นวรรณกรรมไทย ศิษย์มีครูเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ขออนุญาตยืมคำครูมาอธิบาย  วรรณกรรมคืองานเขียนที่ยกระดับความคิดและจิตใจคนอ่าน หรืออาจเลยไปถึงยกระดับสังคมได้ด้วย  … More