คนที่คุณมองไม่เห็น

เคยมองดูคนกวาดขยะทำงานมั้ยครับ ต้องขอบคุณ คุณสมบัติติดตัวบางประการคือการชั่งสังเกต กับการที่เป็นคนนอนน้อย จึงมักทำให้เรามองเห็นบุคคลในบางอาชีพ ที่ผมขอตั้งสมมุติฐานซึ่งๆ หน้าว่า คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไป เวลาเช้ามืดตึ๊ดตื๋อ หรือเวลาดึกจนเลยความพลุกพล่าน มักเป็นเวลางานของบุคคลในอาชีพเหล่านี้ คนกวาดถนน เทศบาลเก็บขยะ แม่บ้าน หรือแม้แต่คุณคนรักษาความปลอดภัย จริงๆ แล้ว มันก็ไม่น่าจะเป็นความตั้งใจของมนุษย์สังคมส่วนใหญ่ ที่จะมองข้ามเขาเหล่านี้ไป แต่มันน่าจะเป็นเพราะ … More