ของขวัญจาก กะทิ

​#เธอคือของขวัญ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1  แต่เป็นภาคพิเศษ ในวาระ #ความสุขของกะทิ พิมพ์ครั้งที่ 100  นวนิยายไทยพิมพ์ครั้งที่ร้อย! โดยสำนักพิมพ์แพรวนะครับ  แม้ว่า ความสุขของกะทิจะเป็นนิยายซีไรต์ก็เถอะ  ถ้านิยายไทยที่ถูกตีพิมพ์ซ้ำร้อยครั้ง มันควรจะได้รับความสนใจจากคนอ่านหน้งสือครับ  อะไรที่ทำให้ความสุขของเธอถูกตีพิมพ์ซ้ำๆ ขนาดนั้น  เพราะความสุขของเธอไม่ได้เป็นเพียงนวนิยายไทย แต่เป็นวรรณกรรมไทย ศิษย์มีครูเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย ขออนุญาตยืมคำครูมาอธิบาย  วรรณกรรมคืองานเขียนที่ยกระดับความคิดและจิตใจคนอ่าน หรืออาจเลยไปถึงยกระดับสังคมได้ด้วย  … More

ความสุขของ ด.ญ.กะทิ

ชื่อเรื่องว่าความสุข แต่เรายืนยันว่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้เศร้ามาก … เวลาที่นึกถึงรางวัลซีไรต์ เราจะนึกถึงคนสองคน เปล่า! ไม่ใช่นักเขียนคนไหนๆ ที่ได้รางวัล แต่เป็นครูสองท่าน ครูท่านแรกคือบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ที่เป็นบุคคลแรกที่แนะนำให้เด็กอ่านหนังสือบ้านๆ อย่างเรารู้จักกับผลงานรางวัลซีไรต์ และ ครูอีกท่านคือ ครูภาษาไทยระดับมัธยม ที่หยิบเอาหนังสือรางวัลซีไรต์มาประกอบการสอนให้นักเรียนรู้จักกับคำว่า ‘วรรณกรรม’ #ด้วยความระลึกถึงครับครู … แปลกใจตัวเองเหมือนกันที่พึ่งอ่านหนังสือรางวัลซีไรต์ปี2549 … More