Thinking#01

การพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมา โดยไม่ต้องไปคิดถึงผลที่ตามมา ทำไปบ่อยๆ มันก็มักจะง่าย มันก็จะมักง่าย เมื่อตอนมัธยม มีคุณครูที่นับถือมากท่านหนึ่ง ท่านตำหนิว่า “ชุ่ย!” ตั้งแต่นั่งเป็นต้นมา ไม่ว่าจะลงทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ก็ไม่มักง่ายอีก ด้วยความระลึกถึงครับครู Advertisements