EOY2016 Trip – ความหลากหลายกับความเฉพาะของถนนคนเดิน

​ถนนคนเดินแต่ละจังหวัด อาจดูค่อนข้างน่าเบื่อ  เวลานี้ มีกันทุกๆ จังหวัด เป็นความพยายามที่คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นๆ พยายามจะขวนขวายหาเอาสินค้าออกมาแห่ขายให้กับนักท่องเที่ยว  และแม้ว่าเราจะเคยเขียนถึงถนนคนเดินปาย ในความที่มันแอบทำลายความเป็นท้องถิ่นของเมือง แต่มันคงเลี่ยงไม่ได้ ที่สุดแล้วมันก็คือวิวัฒนาการของเมืองในการปรับตัวเข้ารับรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนแปลงคือปกติ  อย่างไรก็ดี ถนนคนเดินในแต่ละที่ย่อมมีเอกลักษณ์บางอย่าง วัวลายและท่าแพที่เชียงใหม่ ตรอกโรงยาที่อุทัยฯ หล่มสักที่เพชรบูรณ์ ถนนชายโขงที่เชียงคาน ตัวเมืองปาย … More