EOY2016 Trip – ความหลากหลายกับความเฉพาะของถนนคนเดิน

​ถนนคนเดินแต่ละจังหวัด อาจดูค่อนข้างน่าเบื่อ  เวลานี้ มีกันทุกๆ จังหวัด เป็นความพยายามที่คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นๆ พยายามจะขวนขวายหาเอาสินค้าออกมาแห่ขายให้กับนักท่องเที่ยว  และแม้ว่าเราจะเคยเขียนถึงถนนคนเดินปาย ในความที่มันแอบทำลายความเป็นท้องถิ่นของเมือง แต่มันคงเลี่ยงไม่ได้ ที่สุดแล้วมันก็คือวิวัฒนาการของเมืองในการปรับตัวเข้ารับรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนแปลงคือปกติ  อย่างไรก็ดี ถนนคนเดินในแต่ละที่ย่อมมีเอกลักษณ์บางอย่าง วัวลายและท่าแพที่เชียงใหม่ ตรอกโรงยาที่อุทัยฯ หล่มสักที่เพชรบูรณ์ ถนนชายโขงที่เชียงคาน ตัวเมืองปาย … More

ถนนคนเดิน ถนนบางคนไม่เดิน

Walking street  มุมหนึ่งคือการสร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ชุมชน  มุมหนึ่งคือการพังทลายของวัฒนธรรมดั้งเดิม  มีความพยายามใฝ่ดีบางอย่างที่พยายามจะไม่ให้การดึงดูดรายได้ที่ถาโถมไปทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองให้ย่อยยับ  จากการเดินทางในประเทศนี้ ที่ผ่านมา เราได้แอบขุดสังเกตเห็นความพยายามใฝ่ดีเหล่านั้น อยู่สองเมือง  ในเมืองเชียงใหม่เมืองหลวงของภาคเหนือ และในเมืองแม่ฮ่องสอนที่ไม่ใช่เมืองปาย!  เสียดาย ที่ยังไม่พบความพยายามใฝ่ดีอันนั้นที่ถนนคนเดินที่ปายนี้ เป็นไปได้ว่าเราอาจยังขุดลึกไม่พอ หรือความช่างสังเกตของเราคงยังไม่ถึง ที่จะสังเกตเห็น  ปายเปลี่ยนไปแล้ว อย่างน้อยก็ในสายตาเรา ในขณะที่เมืองที่ดูคล้ายกันเช่นเชียงคานนั้นกลับคงเสน่ห์เดิมๆ ได้มากกว่า  … More