มากขึ้น น้อยลง

​ผ่านวันมากขึ้น  เจอคนมากขึ้น  รู้จักคนมากขึ้น  ฟังมากขึ้น อ่านมากขึ้น  เข้าใจมากขึ้น  ยอมรับได้มากขึ้น  แต่…  ทำตามธรรมเนียมน้อยลง  เอาใจคนอื่นน้อยลง ให้เวลากับคนอื่นน้อยลง  พูดกับคนที่ไม่อยากพูดน้อยลง  ไปในที่ไม่อยากไปน้อยลง  อยู่ในที่ไม่อยากอยู่น้อยลง  ติดตามสิ่งที่ไม่น่าติดตามน้อยลง  แคร์คนอื่นน้อยลง  คบคนน้อยลง  วุ่นวายน้อยลง … เหลือแต่สิ่งสำคัญ  … More