กวีไม่มีหญิงสาว

เราพบกันที่ร้านหนังสืออิสระ  สะดุดตาที่ชื่อคนเขียนก่อน  ชื่อหนังสือเธอก็แปลกดี  #ไม่มีหญิงสาวในบทกวี  ในบทกวีเค้าว่าไม่มีหญิงสาว  แปลกดี! #ซีไรต์    เค้าถาม…  “ต้องใช้ตัวอักษรกี่ล้านตัว ใช้กระดาษกี่พันหน้า เพื่อบรรจุความว่างเปล่า?”    เค้าตอบ…  หนังสือเล่มบางเพียงร้อยยี่สิบหน้า  แต่ละหน้าอาจมีบทกวีสิบยี่สิบบรรทัด  ก็สามารถอัดอั้นบอกเล่า  ความว่างเปล่าของความขัดแย้ง  นอกจากนี้ ยังแสวงหา  … More