เห็นด้วย…พ่อหล่อ

​ชื่อหนังสือเข้ากับเราม้ากมาก… กะว่าอ่านสนุกๆ … ง่าาาา กลายเป็นอ่านจริงจัง  เอาเข้าจริงคือ มันสอนพ่อ มากกว่าสอนลูก สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘ลูก’ คือที่สุดในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้งมวล ที่สิ่งมีชีวิที่เรียกว่า ‘พ่อ’ เคยพบเจอมาตลอดชีวิต และสถานะ “พ่อ-แม่-ลูก” เป็นหนึ่งในสิ่งถาวรที่สุด เท่าที่จะเจอได้ในชีวิต มิใช่เพราะ มีพ่อ … More