คบเด็ก… สร้าง…

แรกทีเดียว คิดอยู่นานว่าจะเขียนถึงหนังสือเล่มนี้ดีมั้ย เพราะดูออกจะเป็นหนังสือแนว How-To แต่จริงๆ แล้ว หนังสือ “คบเด็กสร้างแบรนด์” นี่ไม่ใช่หนังสือ How-To ครับ เหตุที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้จากร้านหนังสือ กลับบ้าน คือติดใจหนังสือของ อาจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ในเล่มก่อนหน้า คือ “วิชาตกเขา” ซึ่งเป็นงานเขียนบอกเล่าเรื่องการฝึกเคล็ดวิชา … More