FB Effect?

นอกจาก FB อาจส่งผลทำให้เกิดอาการสมาธิสั้น อ่านหนังสือที่มีความยาวมากๆ ได้น้อยลง มีความอดทนน้อยลง? เป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่า FB อาจมีผลทำให้เราเกิดอาการมักง่ายมากขึ้นได้ด้วย? 1. เมื่อเก็บของได้ แทนที่จะหาทางส่งคืน แต่ใช้วิธี Share ต่อๆ กัน โดยหวังว่าข่าวสารจะส่งต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเจ้าตัวในวันใดวันหนึ่ง แล้วเจ้าของจะสามารถสืบสาวไปจนถึงต้นตอแล้วไปตามของคืนได้ – … More

Thinking#01

การพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมา โดยไม่ต้องไปคิดถึงผลที่ตามมา ทำไปบ่อยๆ มันก็มักจะง่าย มันก็จะมักง่าย เมื่อตอนมัธยม มีคุณครูที่นับถือมากท่านหนึ่ง ท่านตำหนิว่า “ชุ่ย!” ตั้งแต่นั่งเป็นต้นมา ไม่ว่าจะลงทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราว ก็ไม่มักง่ายอีก ด้วยความระลึกถึงครับครู