มีความเป็น ไส้เดือน

จะว่ากระไรได้…  เป็นไส้เดือน ไส้เดือนที่ไม่มีตา ย้งเปรียบว่าหลงทางอย่างตาบอด และยังถึงกับตาบอดอยู่ในเขาวงกต  การหลงทางของไส้เดือนนั้นจึงเป็นนิรันดร์  ก่อนการมาถึงของความเข้าใจ  ยังมีหลุมอยู่  หลุมที่ถมเท่าใด ก็ไม่เต็ม ไม่เต็ม กระทั่ง ถึงกับยอมเอาตัวเองหย่อนลงไปในหลุม เพื่อเติมเต็มความว่างเปล่านั้น  แต่ก็ลืมที่จะประมาณไปก่อน ไม่สิ! เวิ้งว้างจนสุดประมาณเสียมากกว่า  เพียงตัวเองที่เอาหย่อนลงไปในนั้น แค่เพิ่มเพียงกระผีกความรู้ขึ้นมาว่า หลุมนั้นมันเวิ้งว้างจนสุดตนประมาณ  … More