EOY2016 Trip – หลวงพระบาง – พระบาง

​เรื่องมาเริ่มต้นที่ พื้นที่ที่เป็นเมือง #หลวงพระบาง เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคาน (หรือขาน)  หลวงพระบางเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักร #ล้านช้าง อยู่ทางเหนือของเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงปัจจุบันของลาว ประมาณ 400 km  แต่เดิมพื้นที่นี้เป็นถิ่นของขอม เจ้าขุนลอขับไล่ขอมลงไปด้านล่าง เข้ามาปกครอบแถบนี้ และตั้งชื่อเมืองว่าเมือง #เชียงทอง … More

EOY2016 Trip – บันทึกการเอาตัวรอดในลาว

สะบายดี ขอบใจหลายที่ติดตาม  ลองอ่านดู ตัวพิมพ์ชุดนี้อาจเรียงตัวไว้ไม่สลวยเท่าไร เน้นเก็บไว้อ่านเอาสนุก อาจมีประโยชน์บ้างตามอัธยาศัย  1. เริ่มจากการเดินทางไปไหนมาไหนก่อน ใน #เวียงจันทน์ ตัวเมืองค่อนข้างใหญ่ แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะเดินถึงกันได้ในระดับแค่เมื่อยขาลาก แต่ถ้าเจอแดดของประเทศนี้เข้าไป อาจถึงกับระทมอกไหม้หลังไหม้ แดดจัดมาก เดินเช้าก่อนแดดมา work กว่า ถ้าแดดมาแล้วอาจต้องพึ่งสามล้อเครื่อง ซึ่งถ้าเราจะเรียกรถ … More