Gangsters แบบเทพๆ

ตามหาที่กรุงเทพไม่มี ไปเจอที่ร้านหนังสือในเชียงใหม่ นิยายต้นฉบับที่ #Starz เอาไปทำเป็นซีรี่ย์ นิยายกึ่งเทพนิยายกึ่งอาชญนิยาย กับความสับสนอลหม่านระหว่างเทพเจ้า มนุษย์ และอมนุษย์ มนุษย์มีดีมีเลว เทพเจ้าและอมนุษย์ก็เช่นกัน ล้วนแล้วแต่อยู่ในวังวนหมกมุ่น เอาตัวรอด เห็นแก่ตัว และกระหายตักตวง เพียงจริยธรรมไม่กี่ข้อเท่านั้นที่นิยามเส้นแบ่งระหว่างดีกับไม่ดี มิใช่ว่าเป็นเทพแล้วคือความดีคุณธรรม และก็มิใช่ว่าเป็นผีแล้วจะเลว เทือกเผ่าพันธุ์มิได้นิยามความดีงาม เทพบางทีกลับปลิ้นปล้อนชั่วร้าย … More