เดินข้างๆ เขา

หนังสือออกมาตั้งแต่ตอนประมาณปลายปี ’59 หนังสือหนาประมาณ 570 หน้านี้ มีพลังงานบางอย่าง    หิมาลัย คือพื้นที่อันเป็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  จากที่เคยเป็นทะเล ก็ถูกดันขึ้นไปเป็นหลังคาของโลกกลมๆ ใบนี้  และยังคงขยับตัวสูงขึ้นๆ จากที่คุณหมอ #คุณากร บอกเล่าในหนังสือ คือสูงขึ้นปีละ 5mm  ‘เขา’ สูงขึ้น … More