EOY2016 Trip – สิ้นปีที่ฮานอย 

31/12/2016 สิ้นปีแล้วครับ  เรามาอยู่ที่ฮานอยแล้ว ในวันที่ 7 ที่จากบ้านมา  กรุงเทพ – หนองคาย – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง – ฮานอย  ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยเลย ก็โกหกแล้ว มันเหนื่อยมาก แล้วเหนื่อยขนาดนี้ทำทำไม  ใช่ครับ … More

สนามเด็กเล่นบำบัด

เมื่อชีวิตพ้นจากการตอก/แตะบัตร หากมีเวลา ก่อนเริ่มงานทุกๆ เช้า จะแวะร้านกาแฟบางร้านเพื่ออ่านหนังสือบางเล่ม  เช้านี้ก็เช่นเช้านั้น  ปกติแล้ว การอ่านก็ต้องการความเงียบ ความเงียบทำให้เราได้คิด  ความเงียบในตอนเช้าจึงฟื้นฟูเรา  แต่เช้านี้ไม่เงียบ!  คาดเดาว่าคงมีการสอบหรือการประชุมผู้ปกครองอะไรสักอย่างของโรงเรียนเด็กเล็กในบริเวณนี้ แถวๆ นี้ อย่างน้อยๆ 4-5ครอบครัว เข้ามาเติมอาหารเช้าเข้าร่างกายในร้านนี้  การปรากฏอยู่ของเด็กวัยน่ารักๆ 6-7คน จึงไม่สามารถทำให้ความเงียบคงอยู่ได้อีกต่อไป  ร้านกาแฟควรถูกเรียกใหม่ว่าสนามเด็กเล่น  … More