สังเกตเห็นว่าเปลี่ยน

โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก มากซะจน… 1. เราอาจไม่สามารถหาคำตอบใดๆ ในอดีต มาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ 2. เราไม่อาจใช้บริบทจริยธรรมแบบเดิมๆ มาคาดการณ์พฤติกรรมของผู้คน 3. สิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะไม่เป็นปัญหาอีก แต่สิ่งเคยปกติจะกลับเป็นปัญหา เป็นปัญหาใหม่ แต่มันไม่ใหม่ เพราะเคยมีมาแต่เดิม เพียงแต่เดิมมันไม่เคยเป็นปัญหา 4. สิ่งที่เคยมีค่าจะไม่มีค่า สิ่งที่เคยไม่มีค่าจะมีค่า … More

ก่อนจะถึง

ชีวิตเดินทางผ่านจุดเปลี่ยนมาระยะทางหนึ่ง มาถึงจุดที่ได้พบกับเรื่องราวบางอย่างในปีนี้ เรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต มากบ้าง น้อยบ้าง 1. พบกับการพลัดพราก จากบุคคลอันเป็นที่รัก 2. พบว่าความตาย ก็คือการออกเดินทางต่อไป 3. พบว่าความรัก ก็คือการเดินทาง บางที ก็เป็นการเดินทางระหว่างความสุขกับความเศร้า ซึ่งระยะทางระหว่างความสุขกับความเศร้า ดูคล้ายตายตัวแต่ไม่แน่นอน 4. พบกับคำตอบของ … More

ใกล้ครบรอบแห่งการเดินออกมา

เมล็ดพันธุ์ดีเลิศเลอแต่ถ้าตกลงบนก้อนหินโล้นแห้ง ดีเลิศเพียงใดก็มิอาจงอกงาม แม้เพียงหยั่งรากแก้วยังแทบเป็นไปไม่ได้ ไม่ก้าวออกจากกับดักและภาพลวงตาด้วยตัวเอง ไยมานั่งบ่นปรับทุกข์ปัญหาแห่งตน ชื่อตำแหน่ง-ยศถาคือกับดัก หัวโขนคือภาพลวงตา ชื่อเสียงและคำติชมก็เช่นกัน หลงยึดติดคืออบายมุข จริงอยู่ การก้าวออกมาอาจเป็นเช่นหนีเสือปะจรเข้ แต่การทนไม่หนีเสืออาจเป็นเพียงการหลอกตัวเองไปวันๆ ว่าอยู่โดนเสือตัวเดิมฆ่าตายดีกว่าหนีออกไปเสี่ยงสู้กับจรเข้ตัวใหม่ จริงอยู่เรามีคติสอนใจเรื่องกบเลือกนาย แต่เราก็กลับกลายเป็นกบในกะลา! เรามีเพียงชีวิตเดียว เราผ่านนาทีนี้เพียงครั้งเดียวในชีวิต แล้วคุณใช้เวลานาทีนี้อยู่กับใคร วันนี้เรารู้ตัวว่า ตัวเราช่างโง่เขลานัก … More

เบนทีละไม่กี่องศาก็พอ

หากการเปลี่ยนแปลงชีวิตดูยิ่งใหญ่ ดูเสี่ยง เราอาจเพียงแค่ค่อยๆ เบนเข็มทีละน้อยๆ ก็พอ เราอาจจะไม่ต้อง U-Turn ชีวิต หรือทำ Turning Point แบบหักดิบ การเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เพียงค่อยๆ เริ่มต้นเบนองศาเส้นทางชีวิตไปจากเดิมเพียง 1-2องศา ไม่ต้องมากมายก็ได้ เพียง 1-2องศาของเส้นตรงที่เบนออกไปจากแนวเดิม จุดปลายทางก็ต่างไปจากเดิมแล้ว … More

บันทึก

บันทึกไว้สักนิด สมัยเรียนป.โท การ discuss topic ต่างๆ กับเพื่อนร่วม class ผ่านทาง web board ของรุ่น การ sync งาน case study (week ละ 1-2 … More