ความคิดมีขั้ว

หายไปพักหนึ่งด้วยความรู้สึกอยากเขียนลดลง แต่ความกระสันในการอ่านมิอาจดับให้สิ้นลงได้ในแต่ละวัน จึงตระเวณกับตัวอักษรไปเรื่อยๆ เปื่อยๆ เพื่อดับไฟหมกมุ่นลงในแต่ละวันแต่ละคืน หนังสือเล่มนี้ทำให้มีอารมณ์… อารมณ์อยากเขียน ชื่อ #คำผกา ไม่ใช่ชนแปลกหน้าในวงการหนังสือ (อีกนามหนึ่งในวงการนี้ของเธอคือ ฮิมิโตะ ณ โตเกียว) และชื่อเสียงในเรื่องหัวขบถของเธอก็เป็นที่พูดถึงอยู่มาก เธอบอกเราว่า #ผู้หญิงขั้วบวก มิใช่ ผู้หญิงคิดบวก กระนั้น … More