ฝุ่นรอคอย

ภายในบ้านที่อยู่ ฝุ่นเม็ดเล็กในมุมหนึ่งเฝ้ารอเวลาที่แสงแดดใหม่จะลอดเข้ามาในบ้าน ลอดเข้ามาถึงขอบมุมที่มันอาศัยอยู่ กลางคืนหมดไปแล้ว กลางวันกำลังเดินเข้ามา และเมื่อมาถึง จะมีสิ่งใดฉุดรั้งให้กลางวันคงอยู่ มันยังคงเดินจากเราไป เพื่อหลีกทางให้กลางคืนอีกครั้ง จะยังเป็นเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ การเกิดของสิ่งหนึ่งตามมาจากการจากของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น อิเล็กตรอนที่เกิดดับเป็นหลายล้านครั้งในชั่วพริบตาที่เราพยายามสังเกตมัน มิได้เป็นทั้งคลื่นหรืออนุภาค เช่นเดียวกับแสงและเม็ดฝุ่นเม็ดเล็กเม็ดนั้น ถ้ามีฝุ่นไม่มีแสง เราคงมองไม่เห็นฝุ่น ไม่มีอะไรจะกระทบกับฝุ่น แล้วสะท้อนส่งภาพมาที่ตา แต่ถ้ามีแสงไม่มีฝุ่น … More

ซันเดย์ รีดดิ้ง ก่อนหมดเดือน7

เช้าวันอาทิตย์ ขณะนั่งอ่านหนังสือของ นิ้วกลม คิดไปว่า… การอ่านหนังสือท่ามกลางแสงต่างๆ ให้อารมณ์แตกต่างกันได้มากมาย แสงหลอดนีออน แสงหลอดไฟกลม แสงจากโคมไฟ แสงอาทิตย์ หรือแสงอาทิตย์ในเวลาที่ต่างไป แสงอาทิตย์ที่ผ่านม่านหรือมู่ลี่แบบต่างๆ แสงเป็นปริศนาเสมอ ยิ่งนับตั้งแต่ฟิสิกส์สนใจโฟตอน แสงเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่ถกว่าแสงเป็นคลื่นหรืออนุภาค หรือสองจิตสองใจด้วยทฤษฎีทวิภาค แต่แสงมีผลต่ออารมณ์ของเราเสมอ สำหรับคนที่รักหนังสือ การลองอ่านหนังสือในเวลาต่างๆ … More