ตัวหนังสือ ไปรษณีย์ และหัวใจ

การ keep in touch กับคนที่เรารักผ่านตัวหนังสือและไปรษณีย์ … เป็นความสุขแบบอนาล็อก ที่หาได้ยากแล้ว    1. จริงใจ เพราะเขียนด้วยมือส่งด้วยใจ การดัดแปลงใดๆ ก็ตาม ทำได้ไม่มากนัก ขนาดเขียนผิดสะกดคำผิดยังต้องทิ้งร่อยรอยการแก้ไขเอาไว้     2. ดีใจ ทั้งที่ส่งถึงมือผู้รับ … More