แด่อนาคต ด้วยปัญญา

อยากมองไปในอนาคต อยากใช้ชีวิตต่อในอนาคต ต้องใช้ปัญญาอยู่บ้าง ปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นและเข้ามา อาจจะเป็นปัญญาที่เรามีอยู่ หรือปัญญาที่เรากำลังขวนขวานมาเป็นปัญญาของเราในอนาคต   #ปัญญาอนาคต หนังสือเขียนโดยคุณ #ภิญโญ_ไตรสุริยธรรมา เป็นหนังสือที่มีคนชื่นชมให้ได้ยินอยู่มาก Non-Fiction of the Year 2016 ที่ถึงกับมีคำนิยมว่า “ถ้าปีนี้มีเวลาอ่านหนังสือเล่มเดียว ให้อ่านเล่มนี้” เมื่อคราวถึงโอกาส … More

พาสิ่งของไปเข้าสังคม

เป็นหนังสือที่เปิดโลกเรื่องราวของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งล่าสุดที่ดีมาก Internet of Things หรืออินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (ตามการแปลของหนังสือเล่มนี้) เป็นคลื่นลูกล่าสุดของการปฏิวัติ!  เห็นตรงว่าจุดเริ่มต้นน่าจะอยู่ตรงที่การประดิษฐ์ Protocol TCP/IP ทำให้ Computer และเครือข่ายของอุปกรณ์ Electronic ต่างๆ เชื่อมต่อกัน คุยกันรู้เรื่อง คล้ายภาษากลางของเครือข่ายต่างๆ ในที่สุดก็เชื่อมต่อกันเป็น www … More

ช่วยปลุกที เมื่อปัจจุบันได้ผ่านไป 

​เราถูกปลุกให้ตื่น  พอลืมตาขึ้นมา… ปัจจุบันก็ผ่านไปแล้ว  หากการอ่านหนังสือทำให้เราฉลาด  หนังสือเล่มนี้เป็นปฏิปักษ์กับความเขลาอย่างออกหน้าออกตา  สำหรับนักเขียนที่เป็นนักอนาคต หรือ Futurist ของไทย เราจะนึกถึงนักเขียนอยู่สามคนในเกือบจะทันที คนแรกคือ #ชัยคุปต์ คนที่สองคือ #ทีปกร ที่เขียนเล่มนี้เอง  เมื่อยี่สิบปีก่อน เราเสพติดนิตยสารรู้รอบตัว ขั้นเกาะติดแผงหนังสือนับวันวางแผงขายฉบับต่อฉบับ (จนกระทั่งซีเอ็ดไม่สามารถคงคุณภาพของมันไว้ได้ในอีกเกือบสิบปีถัดมา จึงถึงคราวต้องแยกทางกัน)  … More