เสน่ห์เมืองระนอง

เมืองระนอง หลังจากเป็นเมืองต้องค้างของครอบครัว สุดท้ายได้รับการยกระดับจากกระทรวงฯ ให้เป็นเมืองต้องห้ามพลาด เมืองระนองเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ 1. เป็นเมืองติดชายแดนพม่า และติดทะเลอันดามัน 2. เป็นเมืองเนินเขา ถนนในเมืองขึ้นๆ ลงๆ และข้ามสะพาน 3. เป็นเมืองที่มีออนเซ็นอยู่ในตัวเมืองเลย ฟินมาก 4. เป็นเมืองติดทะเลที่เป็นเมืองค้าขายมากว่าที่จะเป็นเมืองชายทะเล 5. อาหารการกินสมบูรณ์ … More