คำบอกของเวลา

​เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้  แล้วเวลาจะบอกอะไรเรา…  บางที บางสิ่ง บางอย่าง เราไม่สามารถอธิบายได้  อธิบายไม่ได้ เพราะไม่รู้ก็ดี หรือเพราะรู้แต่ไม่รู้จะบอกยังไงก็ดี  บางที มันก็แค่ต้องรอเวลา ให้เวลาพาเราได้พบกับบางสิ่ง ให้เวลาได้บอกอะไรกับเราบางอย่าง แค่ต้องใช้เวลา ให้เราได้รู้  คุณ #วิไลรัตน์_เอมเอี่ยม ผู้เขียน มิได้เป็นหน้าใหม่ หากแต่คุ้นชื่อ คุ้นตัวหนังสือดี … More