บทเรียนแห่งศตวรรษ

นี่คือหนังสือที่คนสำคัญมากมายมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นหนังสือของยุคนี้ หลังจากอ่านรอบแรก ก็ตั้งใจว่าจะบันทึกเป็นบทเรียนที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ โดยบันทึกบทเรียนตามความคิดเห็นและความเข้าใจของเราเอง ไม่ได้เพื่อให้ไปใช้ในการอ้างอิงอะไร แต่เพื่อเตือนตัวเอง เป็นบันทึกบทเรียนจากการอ่านบทเรียนฯ พอลงมือบันทึกแบบนี้แล้ว มันก็ออกมายาวมาก ดังนั้นเลยไม่ได้เขียนบรรยายอะไรไปมากไปกว่าการบันทึกบทเรียนที่ได้จากการอ่านเหล่านี้ บทเรียนที่ 1 จากการอ่านหนังสือ ความท้าทายที่จะเผชิญนี้ ไม่ใช่ความท้าทายในเรื่องความรู้หรือทักษะ แต่เป็นความท้าทายเรื่องความเข้มแข็งและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดและความไม่แน่นอนที่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในอดีต การปฏิวัติด้าน Biotech และ Infotech … More